Odstranění přivtělené bytosti

Co to je přivtělená bytost?

Přivtělená bytost je duch, člověka, který již zemřel. Člověk, který zemře má 42 dní k opuštění tohoto světa a k odchodu do světla. Někdy se stane, že duše neodejde a zůstane na Zemi mezi námi živými. Duše je zmatená a neví co dál, nemá tělo. Říkáme, že se zde duše „zasekla“ .

Pokud duše neodejde, nemůže se znova inkarnovat (narodit se) a tím se dál nevyvíjí. Nestává se to často, ale může se tato situace přihodit při:

  • náhlé tragické smrti
  • bere li člověk před smrtí drogy
  • příliš lpí na svém majetku, nebo rodině a nechce opustit tento svět

Jak může přivtělená duše ovlivnit člověka?

Duše bez těla hledá hmotné tělo, a proto se může napojit na člověka, který je právě zdravotně oslabený, opilý, pod drogou, je vzteklý, nebo je v anestezii. Aura takového člověka je slabá a duše se může dobře přisát.

Lidé s přivtělenou duší se mohou náhle chovat jinak než dřív. Velmi často jsou bez energie, stále unavení. Mohou být nerozhodní, dělají věci, které dělat ani nechtějí, mohou mít zdravotní problémy, nebo rozhozenou psychiku, protože duch se projevuje přes napadeného člověka a působí na něj.

Jak poznám, že mám přivtělenou bytost?

Někdo může mít přivtělenou bytost po mnoho inkarnací a nemusí o tom vědět, protože mu duše neškodí, má ho ráda a chce pomáhat (milenec, bývalý manžel/ka). I tak ale duše zemřelého nemá šanci se dál vyvíjet a proto pokud se zjistí, že u sebe někdo má duši, která mu neškodí, měla by se duše také odvést do světla.

V dalším případě jak jsem již popsala: zdravotní problémy, změny nálad, rozhozená psychika.

Já přivtělenou duši poznám při malování automatické kresby, nebo poznám přivtělenou duši při regresní terapii, a to hned v začátku terapie. Přivtělenou duši lze také diagnostikovat kyvadlem. Vždy je dobré si ale vše nechat ověřit alespoň dvakrát!

Co s přivtělenou duší, jak ji odstranit?

Přivtělenou duši může odstranit člověk, který se tuto techniku učil. Nikdy nedoporučuji, aby to laik zkoušel podle knížky. S přivtělenou duší se musí umět komunikovat, zjistit, jaký žila minulý život, a až potom ji odvést. Pokud ji odvedete špatně, může zůstat u vás a škodit vám! Neznalost práce s energií neomlouvá!!!

Příklady z praxe:

1. Zrovna nedávno u mě byla paní na automatické kresbě a zjistila jsem, že má u sebe přivtělenou duši na sedmé čakře. Když jsem jí řekla, že má přivtělenou duši a kde ji má, s klidem mi odpověděla, že jsem jí to říkala už před rokem, když u mě byla. Mně se jen potvrdilo, že duši namaluji správně (automatickou kresbu z loňského roku jsem si samozřejmě nepamatovala). Paní s tím ale nic dělat nechtěla.

 

2. Klient si při práci s energií postěžoval, že ho neustále bolí na prsou. Byl u lékaře, nic se na plicích nenašlo. Energeticky jsem v místě bolesti cítila chlad. Na další terapii jsem cítila blok stejně, a proto jsem klientovi namalovala automatickou kresbu. Duch se přes kresbu v místě bolesti klienta projevil. Po odstranění ducha zmizela bolest a na další návštěvě energie dříve poškozeným místem krásně proudila.

 

kontakty

Mobilní spojení

(420) 603 202 309

Adresa provozovny

Teplická 44, Praha 9