Výklad karet po telefonu

Po předchozí telefonické objednávce vám budu v dohodnutý den a hodinu volat na vámi uvedené tel. číslo. (Při platbě dejte prosím jako variabilní symbol vaše telefonní číslo).

Před hovorem si připravte vaše otázky a klidné místo, aby vás nikdo nerušil, případně papír a tužku na poznámky.

Výklad karet na dálku je třeba uhradit předem.

Práce s energií na dálku

Po předchozím objednání a dohodnutí termínu a hodiny léčení potřebuji foto klienta (stačí poslat e-mailem), datum narození a místo, kde se zdržuje. V dohodnutém čase klient pohodlně sedí, nebo leží. Je třeba, aby klienta nikdo nerušil (ani domácí mazlíček), vhodné je mít zapálenou svíčku a být v klidné meditaci, nebo uvolnění.

Terapie na dálku trvá cca 40 minut, může se stát, že klient usne. Pracuji stejně, jako při osobní návštěvě, reakce na práci s energií jsou stejné, jako u osobního sezení. Práce na dálku je stejně účinná, jako u osobního sezení, přesto že zdánlivě chybí vzájemný kontakt a komunikace.

Na dálku pracuji s klienty přes den, nebo ve večerních hodinách do 23 hodin, dle vzájemné dohody. Pracuji až po obdržení platby na účet (při platbě dejte prosím jako variabilní symbol vaše telefonní číslo).

Odstranění přivtělených bytostí a ochrany člověka na dálku

Ochranu dělám klientům při každé terapii. Pokud automatická kresba diagnostikuje přivtělenou bytost, lze ji odvést dvěma způsoby. Buď mohu pracovat na dálku s klientem dle fota, nebo lze odvést přivtělenou bytost po terapii. Vše je třeba dohodnout telefonicky.

Zasvěcení na dálku

Zasvěcuji po předchozí telefonické dohodě, kdy si dohodnu s klientem den a hodinu zasvěcení. 

V čase zasvěcení na dálku s klientem pracuji tak, jako by byl zasvěcován osobně. V době zasvěcení je vhodné být v klidu, nerušen a v koncentraci. Nedoporučuji mít u sebe domácí mazlíčky (ti totiž energie zasvěcení silně cítí, takže mohou rušit). Vhodné je mít na sobě pohodlné oblečení, zapálenou svíčku a být mimo dosah mobilu. Nezapomeňte vypnout telefon!

Po zasvěcení, je-li finanční odměna dle ceníku a dohody na mém účtu (při platbě na účet dejte jako variabilní symbol vaše telefonní číslo), posílám e-mailem podrobná skripta a certifikát, případně doporučení, nebo popis toho, co jsem u klienta při zasvěcení vnímala. Zasvěcuji dle dohody kdykoliv přes den (i o víkendu), nebo večer do 23 hodin.

 

Očista prostor, ochrany domů a bytů na dálku

 

Pokud se necítíte dobře ve svém domově, nebo na pracovišti, je možné tyto prostory očistit od negativních psychických energií, působení magie, nebo duchů. Může jít o prostory, kde docházelo často k hádkám, šikaně, násilí, nebo došlo k násilnému, či bolestnému úmrtí.

Po předchozí dohodě potřebuji poslat e-mailem 2-3 fotky z bytu (ne víc!) a přesnou adresu. Poté si diagnostikuji pomocí kyvadla, jaký je v prostoru problém. Může se v něm vyskytovat psychosomatická energie, geopatogenní zóny, působení černé magie, nebo duchové. Mohlo být v okolí pohřebiště, nebo dávné bojiště, což může mít vliv na energie domu.

S prostory pak pracuji vždy na dálku, většinou tři večery po sobě. Po kompletním očištění, dělám ochrany nejen prostor, ale i osob, které v objektu bydlí. Klient zároveň dostane doporučení co v domě změnit a jaká opatření jsou vhodná. Upozorňuji, že nepracuji s geopatogenními zónami, ty odstranit nejdou, jdou pouze přesměrovat.

Automatická kresba čaker na dálku

 

Pomocí automatické kresby lze zjistit energetický stav těla, stav čaker, blokády v čakrách a v psychice. Jejím prostřednictvím se může ukázat přivtělená bytost (duch). Na základě automatické kresby lze dále stanovit některé nedořešené situace z minulosti a vyhlídky na budoucnost. Automatickou kresbu dělám při velkém výkladu karet, lze si ji přiobjednat i před terapií, nebo samostatně.

Při malování kresby na dálku mi stačí mluvit s klientem po telefonu, napojím se na něj a auru namaluji. Popis sdělím po telefonu a namalovanou kresbu klientovi posílám buď jako MMS na telefon, nebo e-mailem. Objednávky prosím telefonicky.

 

kontakty

Mobilní spojení

(420) 603 202 309

Adresa provozovny

Teplická 44, Praha 9