Jak to funguje

Rekonektivní léčení – Rekonektivní terapie /RT/: osobně

Po předchozí telefonické objednávce zvoňte na zvonek prosím přesně v dohodnutý čas. Rezervujte si na návštěvu jednu hodinu. Před samotnou terapií si krátce popovídáme o vás a o problému, který vás ke mně přivádí.

Při RT se oblečení pohodlně položíte na lůžko, je dobré zavřít oči a uvolnit se. Pokud sami uvolnění nezvládáte, můžeme společně udělat krátkou meditaci a poradím vám jak dýchat, aby se tělo zbavilo napětí. Někomu vyhovuje tichá meditační hudba.

Při práci se těla nedotýkám mé ruce působí ve vaší auře, ale i tak můžete mít pocit, že vás hladím, můžete cítit teplo, brnění, zimu. Někdo vnímá obrazy, barvy, má pocit lehkého, nebo těžkého těla.

Každý člověk je originál, má jiné vnímání a cítění, má jiné problémy, tak že je lépe nic neočekávat. Velmi časté je kručení bříška což se děje, když energie pracuje hlavně v oblasti zažívání.

S energií pracuji 30-40 minut, tento čas ale velmi rychle uteče. Většinou se každý diví, že už je konec, že to tak rychle uběhlo.

Na závěr si vzájemně sdělíme své dojmy.

Doporučuji 1-4 sezení v časovém odstupu týden až 14 dní. Klient se sám rozhodne kolikrát bude terapii opakovat. Někomu stačí jedna, při hlubších problémech nebo akutních případech je třeba pokračovat. Další informace v sekci Rekonektivní léčení zde.

Rekonektivní léčení – Rekonektivní terapie /RT/: NA DÁLKU

Po předchozí dohodě na termínu a hodině, kdy uskutečníme RT na dálku je třeba uhradit nejprve dohodnutou částku na účet.

V dohodnutém čase se pohodlně položíte, nebo usadíte, zavřete si oči a budete se snažit uvolnit tělo a na nic nemyslet.

Ve stejnou dobu začnu pracovat s energiemi RT na dálku. Pracuji naprosto stejně, jako když mi ležíte v provozovně na lůžku. Po napojení na vás vnímám vaše energie, bloky a pocity stejně, jako když ležíte na lůžku v provozovně.

Po ukončení terapie se s vámi do hodiny spojím telefonicky a popovídáme si o vašich pocitech. Pokud jste mimo republiku, dohodneme si povídání na Skype, nebo si píšeme emaily. Mám klienty, kterým vyhovuje mnohem víc práce na dálku, než osobní návštěva. Výsledky jsou stejně účinné.

Rekonektivní léčení – Rekonektivní terapie /RT/: DOSPĚLÝ A DÍTĚ DO 15 LET

Vše probíhá stejně, jako výše popsané. Pokud pracuji osobně s dospělým, s dítětem pracuji většinou ve večerních hodinách (když už dítě spí) na dálku.

Pokud pracuji s oběma na dálku, nejprve pracuji s dospělým v dohodnutém čase a s dítětem opět ve večerních hodinách.

Znovunapojení – The Reconecction

Znovunapojení se dělá osobně většinou dva dny po sobě . Po prvním napojení je třeba se přes noc vyspat. Druhé napojení je třeba udělat do 24 – 72 hodin.

Rezervujte si na návštěvu 1 – 1,5 hodin. Samotné první napojení trvá cca 30-40 minut, druhý den trvá asi o deset minut déle.

Průběh Znovunapojení je pro vás stejný, jako jsem popisovala u RT. Ležíte pohodlně na lůžku a já pracuji – napojuji vaše linie těla (meridiány) a energetické body s energetickými drahami Země a vesmíru. Celý prožitek znovunapojení s liniemi planety a vesmíru je jedinečným zážitkem. Dělá se pouze jednou za život, napojení je trvalé.

Vzhledem k tomu, že platba je po celém světě 333$, cena napojení se platí v korunách první den napojení dle aktuálního kurzu ČNB.

Další informace najdete v sekci The Reconnection zde

Výklad karet osobně

K osobnímu výkladu je třeba si dohodnout termín telefonicky. Doporučuji přinést sebou fotografie osob, na které se chcete ptát, nebo alespoň jejich datum narození.

Vykládám z několika druhů Tarotových karet, karet Symbolonu a karet Silových zvířat. Karty vykládám nejprve na vaši osobu, co se dělo v nedávné minulosti ze které se odvíjí přítomnost a cca 6-12 měsíců do budoucnosti. Karty beru hlavně jako psychologické poradenství, které naznačí životní cestu, nástrahy a řešení možného problému.

Další výklady dělám přímo na vaše otázky, které potřebujete zodpovědět.

Výklad karet po telefonu, nebo přes Skype

Po předchozí telefonické dohodě vám budu v dohodnutý den a hodinu volat na vámi uvedené tel. číslo, nebo na Skype. V tuto dobu by již měla být platba za službu na účtě, jinak nevykládám. (Při platbě dejte jako variabilní symbol vaše telefonní číslo).

Před hovorem si připravte vaše otázky a klidné místo, aby vás nikdo nerušil, případně papír a tužku na poznámky.

Po telefonu a přes Skype pracuji stejně, jako u osobního výkladu karet.

Výklad karet na dálku je třeba uhradit předem.

Při platbě na účet uveďte jako variabilní symbol vaše telefonní číslo. Číslo účtu:

Fio banka, č.ú.: 2500353733/2010

Pro platby ze zahraničí:

Číslo účtu: 2500353733

IBAN: CZ3420100000002500353733

BIC/SWIFT:   FIOBCZPPXXX

Práce s energií na dálku

Po předchozím objednání a dohodnutí termínu a hodiny léčení potřebuji foto klienta (stačí poslat e-mailem), datum narození a místo, kde se zdržuje. V dohodnutém čase práce na dálku klient pohodlně sedí, nebo leží. Je třeba, aby klienta nikdo nerušil (ani domácí mazlíček), vhodné je mít zapálenou svíčku a být v klidné meditaci, nebo uvolnění.

Terapie na dálku trvá cca 40 minut, může se stát, že klient usne. Pracuji stejně, jako při osobní návštěvě, reakce na práci s energií jsou stejné, jako u osobního sezení. Práce na dálku je stejně účinná, jako u osobního sezení, přesto že zdánlivě chybí vzájemný kontakt a komunikace.

Na dálku pracuji s klienty přes den, nebo ve večerních hodinách do 23 hodin, dle vzájemné dohody. Pracuji až po obdržení platby na účet (při platbě dejte prosím jako variabilní symbol vaše telefonní číslo).

Číslo účtu:

Fio banka, č.ú.: 2500353733/2010

Zasvěcení na dálku

Zasvěcuji po předchozí telefonické dohodě, kdy si dohodnu s klientem den a hodinu zasvěcení. 

V čase zasvěcení na dálku s klientem pracuji tak, jako by byl zasvěcován osobně. V době zasvěcení je vhodné být v klidu, nerušen a v koncentraci. Nedoporučuji mít u sebe domácí mazlíčky (ti totiž energie zasvěcení silně cítí, takže mohou rušit zasvěcovaného). Vhodné je mít na sobě pohodlné oblečení, zapálenou svíčku a být mimo dosah mobilu.

Po zasvěcení, je li finanční odměna dle ceníku a dohody na mém účtě (při platbě na účet dejte jako variabilní symbol vaše telefonní číslo), posílám e-mailem podrobná skripta a certifikát, případně doporučení, nebo popis toho, co jsem u klienta při zasvěcení vnímala. Zasvěcuji dle dohody kdykoliv přes den (i o víkendu), nebo večer do 23 hodin.

Při platbě na účet uveďte jako variabilní symbol vaše telefonní číslo. Číslo účtu:

Fio banka, č.ú.: 2500353733/2010

Očista prostor, ochrany domů a bytů

Pokud se necítíte dobře ve svém domově, nebo na pracovišti, je možné tyto prostory očistit od negativních psychických energií, působení magie, nebo duchů. Může jít o prostory, kde docházelo často k hádkám, šikaně, násilí, nebo došlo k násilnému, či bolestnému úmrtí.

Po předchozí dohodě potřebuji poslat e-mailem nákres bytu.  Poté si diagnostikuji pomocí kyvadla, jaký je v prostoru problém. Může se v něm vyskytovat psychosomatická energie, geopatogenní zóny, působení černé magie, nebo duchové.

S prostory pak pracuji vždy na dálku, většinou tři večery po sobě. Po kompletním očištění, dělám ochrany nejen prostor, ale i osob, které v objektu bydlí. Klient zároveň dostane doporučení co v domě změnit a jaká opatření jsou vhodná. Upozorňuji, že nepracuji s geopatogenními zónami, ty odstranit nejdou, jdou pouze přesměrovat.

Odstranění přivtělených bytostí a ochrany člověka

Ochranu dělám klientům při každé terapii. Pokud automatická kresba diagnostikuje přivtělenou bytost, lze ji odvést dvěma způsoby. Buď mohu pracovat na dálku s klientem dle fota, nebo lze odvést přivtělenou bytost po terapii. Vše je třeba dohodnout telefonicky.

EFT

Terapie EFT nahrazuji Rekonektivním léčením, nebo rodinnými konstelacemi.

EFT – techniky emoční svobody (Emotional Freedom Technic). Touto terapií se dají řešit vleklé problémy, jakými jsou strachy, fobie, stresy, žárlivost, závislosti, nadváha, malé sebevědomí, nevyřešené vztahy atd. Více informací je v dalším popisu EFT.

Regresní terapie na dálku

V některých situacích dělám regresní terapii na dálku. Potřebuji poslat e-mailem foto, datum narození a podrobnější popis daného problému, případně fotky dalších osob, kterých se regresní terapie dotýká. Doba zpracování regrese na dálku je 3-5 týdnů, dle mé vytíženosti. Zpracovaný text posílám e-mailem, po uhrazení finanční odměny na účet (při platbě dejte prosím jako variabilní symbol vaše telefonní číslo).

Fio banka, č.ú.: 2500353733/2010

Lymfatická masáž

Na lymfatické masáže se objednejte telefonicky. Vzhledem k tomu, že zpočátku pracujeme 2-3x týdně 1,5 – 2 hodiny, je vhodné naplánovat si předem alespoň 6 masáží.

Na první masáži se měří některé obvody těla, které se zapisují a po ukončení cyklu 8-10 masáží se kontroluje míra, která je vždy pro klienta radostnější, než míra první. Na první masáž si sebou vezměte prostěradlo a velký ručník v tašce. Tašku si můžete nechávat v poradně ve skříňce.

Automatická kresba čaker

Pomocí automatické kresby lze zjistit energetický stav těla, stav čaker, blokády v čakrách a v psychice. Jejím prostřednictvím se může ukázat přivtělená bytost (duch). Na základě automatické kresby lze dále stanovit některé nedořešené situace z minulosti a vyhlídky na budoucnost. Automatickou kresbu dělám při velkém výkladu karet, lze si ji přiobjednat i před terapií, nebo samostatně.

Při malování kresby na dálku mi stačí mluvit s klientem po telefonu, napojím se na něj a auru namaluji. Popis sdělím po telefonu a namalovanou kresbu klientovi posílám buď jako MMS na telefon, nebo e-mailem. Objednávky prosím telefonicky.

Nahoru