Očista prostor

PROSTORY ČISTÍM POUZE NA DÁLKU.

Jak čistím prostory a odvádím duše (duchy) z domů.

  • Pokud pracuji s prostorem a čistím jej od různých energií, nebo duchů, používám mnou vypracované metody čištění. Vždy pracuji s prostorem i s klienty, které čistím na dálku. Dokáži se napojit na místo podle fotografií a adresy.
  • Po telefonické dohodě stačí poslat emailem foto místností, foto domu z venku a přesnou adresu. Na fotografiích negativní energie vidím a cítím! V případě nutnosti (pokud se v bytě dějí neobvyklé věci, jako padání předmětů na zem, apod) prostor projdu osobně za příplatek (čas a cesta).
  • Po obdržení dohodnuté platby na účet, čistím vše na dálku z domova, tři večery po sobě, včetně osob, které zde žijí, nebo pracují (opět potřebuji poslat fotky a data narození). Vždy si vše ověřím specielním pendlem před začátkem očisty a po ukončení, nebo používám automatickou kresbu.
  • Součástí očisty prostoru je čištění osob, které zde žijí, nebo pracují a všem udělám energetické ochrany.
  • Pokud pracuji s duchy, používám technik víc, zjišťuji kdo to je a proč neodešel z tohoto místa. Až potom ducha odvádím podobnou technikou, jako v regresní terapii, nebo metodou SRT (vše určuji pendlem).
  • Čištění od magie je velmi náročné, k odstranění používám vše, co umím od mé šamanky Rosy v Itálii.
  • Po jakékoliv očistě objektu dělám vždy na závěr ochrany nejen objektu, ale i osob v něm žijících.

Proč čistit prostor, ve kterém bydlím, nebo pracuji?

Každý prostor, ať je to dům, byt, nebo zahrada má svou energii. Určitě jste již zažili pocit, že někam vstoupíte a cítíte se krásně, je vám dobře a ani se vám nechce odejít. Jste uvolnění a plni energie. To je prostor, kde jsou čisté a pozitivní energie.

Také ale můžeme vstoupit do prostoru, kde se nám nelíbí, jsme zde stísněni, může nás začít bolet hlava a cítíme nevolnost. Rychle spěcháme z místa pryč a potom se cítíme unavení, bez elánu, bez nálady.

Pokud se chceme jen trochu starat o naše zdraví, tak bychom měli doma a na pracovišti nejen udržovat pořádek a čistotu, ale starat se i o energetickou čistotu svého bytu, nebo domu. V poslední části textu jsou vypsané některé praktiky očisty prostoru, které můžete sami vyzkoušet.

Co se může v negativních energiích prostorů stát s lidmi?

Vnímaví jedinci se na takových místech necítí dobře, děti mohou být často nemocné, plačtivé, mají noční děsy. Při učení se nemohou soustředit. Dospělé může často bolet hlava, jsou hádaví, podráždění, trpí nespavostí, nemají energii a ráno po probuzení mají pocit únavy, jako by nespali.

Na pracovišti jde špatně kariérní postup, nebo nám nejde podnikání.

Jak vznikají energetické nečistoty a druhy negativních energií.

Negativní psychická energie

Psychická energie, která se uvolňuje při hádkách, negativních myšlenkách, závisti, krádežích, nenávisti, vzteku, zlosti, tragédii, silně ovlivňuje naše prostředí.

 Negativní energie z nemoci

Pokud v bytě, nebo v domě bydlel někdo dlouhodobě nemocný, měl stálé bolesti, zde zůstává energie nemoci.

 Energie smrti

Nachází se v místech, kde někdo dlouho umíral, nebo zemřel násilnou smrtí. Tyto energie se mohou projevovat i na místech, kde byla v minulosti popraviště, vězení, lazarety. Energie zde zůstává i několik století, tak že pokud postavíte nový dům na krásné louce a nezjistíte minulost lokality, neděláte dobře.

 Působení magie

Bohužel, i s magií se setkávám a často pracuji. Pokud někdo působí na dům černou magií, pro osoby v něm bydlící to přináší velké zdravotní problémy, neúspěchy v práci nebo podnikání, magi nese smůlu všem, kdo zde bydlí.

 Duchové

Já tvrdím, že každý dům i byt má svého ducha. V některých domech se ale mohou usídlit i takoví, kteří nás ruší. Zvlášť ve starých domech, hradech, historických budovách. Neubližují nám, ale mohou postrašit citlivé jedince. Věřte dětem, když vám říkají, že někoho viděly. Děti je opravdu vnímají a vidí, stejně jako je vidí domácí kočky. Kočky se v přítomnosti ducha dívají na určité místo, mohou prskat, couvat. Zažila jsem to sama i v mém domě kde jsem žila s kočičkou.

 Jak poznáme, že máme doma ducha?

Někteří lidé vidí duchy stejně jako člověka. Vidí, co mají na sobě za oblečení. Také je můžete vnímat třeba koutkem oka, když sedíte u stolu a náhle máte pocit, že někdo ze strany okolo vás prošel. Otočíte hlavu – a nic.

V přítomnosti duchů můžete cítit silný chlad, závan větru. V některých prostorách můžete slyšet kroky, i když nikoho nevidíte.

Bohužel jsou i duchové divocí, můžete cítit jejich dotek, mohou být hluční, shazovat různé věci z polic. Naštěstí to nebývá tak časté.

 Kdo jsou duchové?

Jsou to duše zemřelých, které bloudí. Stane se, že neodešli do světla, protože zemřeli náhle při nehodě, byli zavražděni, nebo příliš lpěli na majetku. Někteří se nechtějí odpoutat od milovaných, nebo pozůstalých.

Duchové, kteří pomáhají, mohou být naši bývalí příbuzní. Ti se ovšem nejčastěji zjevují ve snech, cítíme je intuicí ve vypjatých situacích, kdy se nám snaží pomáhat, radit, nebo nás varovat.

Každá duše má dle tradic východní filozofie 42 dní na to, aby odešla do světla. Pokud to nezvládne, zůstává na Zemi a je nutné ji odvést do světla. Technik je několik, já používám nejčastěji techniky podobné jako v regresní terapii. Pak už nemohou rušit a najdou klid. Podobné téma popisuji i v sekci Odstranění přivtělených bytostí ZDE

Důležité:

Když vám zemře blízký člověk, tak pokud to jde, nechte ho spálit až po 5 dnech od smrti a nevyhazujte mu hned jeho soukromé věci, které pro vás neznamenají nic, ale on je miloval. Netruchlete dlouho a dopřejte mu klid, netahejte ho zpět na Zem svými nářky. Pokud bude mít klid, tak až se znova inkarnuje, nebude to uplakané miminko (mimina si pamatují, kdo byly před narozením a pokud je bývalí příbuzní příliš dlouho oplakávají, nově narozeným duším je to líto, jsou to právě ta hodně plačící miminka).

Cena a platba:

 Cena očisty prostor je uvedena v ceníku ZDE

Číslo účtu pro platbu (jako variabilní symbol dejte vaše telefonní číslo):

Platba Fio banka, č.ú.: 2500353733/2010


Podívejte se jak vše funguje ZDE

Nebo na otázky klientů a odpovědi k daným tématům ZDE

Doporučuji všem zakoupit do domu, či bytu přístroj Zonostabil. Info o přístroji:

Zónostabil a Zónostabil plus

Zónostabil je prvním přístrojem na světě, který využívá prostorové energo-informační holografické pole a pracuje s volnou energií na radionické bázi. Tento přístroj je speciálně sestrojen na odrušení několika druhů patogenních zón a stabilizování ochranného energetického pole v každém prostoru (Vašem bytě, chatě, autě, na pracovišti...).

Zonostabil obsahuje 3 programy:

1) Odstranění škodlivých účinků geopatogenních a elektromagnetických zón.
2) Odstranění škodlivých účinků tvarových zón.
3) Odstranění škodlivých účinků psychosomatických zón.

Přístroj zapneme centrálním vypínačem a ihned začnou pracovat všechny tři uvedené programy. Lidé, kteří mají zvýšenou citlivost, poznají změnu prostředí již během jedné minuty. Minimální dosah odrušení přístroje je kruhový disk o šířce 25 m a výšce 12 m.

1. Program. Odrušení škodlivých účinků geopatogenních a elektromagnetických. zón.

Co jsou geopatogenní zóny a jak vznikají?
Geopatogenní zóny vznikají nehomogenitou kůry zemského povrchu, například nad podzemními toky či prameny, rudnými ložisky a podobně. Tím, že mění tvar siločar magnetického pole naší planety, ovlivňují jeho hustotu, včetně vytváření sekundárních magnetických polí. Vytvářejí se stejnosměrná elektrická pole na rozhraní různých elektrických vodivostí (tzv. geostatická pole). Tato pole mají různou intenzitu a míru škodlivosti.

Rozdělení patogenních zón podle škodlivosti:
1) Slabá: na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje.
2) Dobře rozpoznatelná: účinky zdravý organismus dokáže dlouho eliminovat. Nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje.
3) Silná: oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita, její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje stálé obtíže,které se ani léčbou nezlepšují , případně ještě zhoršují.
Další stupně patogenních zón:

4) Silná nervozita, nespavost, dysfunkce orgánů, zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychle zlepšují. Zdravý organismus dokáže po krátký čas vzdorovat, nemocný již nikoliv.
5) Vznik nezhoubných malformací, neklid doprovázející člověka i mimo zónu, dysfunkce orgánů, které se pobytem mimo zónu nelepší a je nutno je léčit, totéž s bolestmi, nervový stav je podobný stresu.
6) Vznik silných degeneračních změn a prekanceróz, deprese, bolesti neznámého původu nereagující na terapii, vystupňované obtíže předchozího stupně.
7) Během let vznik mutací a kancerogenních změn, může ale nemusí být nervová reakce (jedná se oblast prahu nervové reaktivity). Člověk pozoruje ztrátu svých fyzických sil, organismus rychle stárne.
8) Vznik zhoubného bujení během několika let, ale chybí již zcela nervová reakce, a proto se v této zóně může cítit o něco lépe než v předchozí (je zákeřná). Poruchy orgánů tedy nejsou tak markantní (i když jsou těžké), bolesti většinou nervový systém není schopen přenést, spíše je patrná apatie, mírné přiotrávení špatně vyloučenými metabolickými produkty.

Dále existují ještě silnější zóny až do čísla 12, které se běžně nevyskytují, ale mohou způsobit smrt za několik měsíců, někdy dokonce ii hodin. Děti, nemocní a těhotné ženy jsou na tyto zóny až o dva stupně citlivější. Čím vyšší stupeň, tím kratší čas pobytu v zóně stačí pro vznik obtíží.

Dnes je všeobecně známo, že televizory, počítače, monitory, mikrovlnné trouby, mobilní telefony, transformátory, elektrické stroje a jejich vedení vyzařují negativní elektromagnetické záření. Delší pobyt v takovém prostoru způsobuje únavu a celkovou vyčerpanost. Pokud jsou tato pole velmi silná, způsobují leukémii, odvápnění, rozpad některých buněk a další nemoci v našem organismu. Program dokáže velmi účinně působit na některé špatné neharmonické kmitočty, které se v těchto zářeních nacházejí a tím dokáže silně omezit škodlivé účinky těchto záření.

2. Program. Odstraňování škodlivých účinků tvarových zón.

Tento škodlivý druh záření vzniká všude tam, kde se nacházejí velmi špičaté předměty, např. jehelníček, ale také některé špičaté tvary listů rostlin nebo ostré hrany okolo 90°, např. rohy místností, ostré hrany nábytku a trámů v místnostech, nebo při určitých zakřiveních, jako jsou železné armatury ve tvaru I nacházejících se v podlahách a stropech našich domovů. Škodlivá tvarová záření vznikají také při špatně zakřivených tvarech některých předmětů, jako jsou některé tvary sklenic nebo nádob. Pobyt v prostoru ovlivněném tvarovým zářením oslabuje organismus hlavně v prvních třech energetických centrech (čakrách). Program také ruší škodlivé vyzařování čárových EAN kódů, zrcadel a vysoce leštěných ploch. Dává celkově prostor do rovnováhy dle FENG - ŠUEJ.

3. Program Odstraňování škodlivých účinků psychosomatických zón.

Tyto zóny vznikají v místech, kde je velká koncentrace lidí na jednom místě, např. autobusové zastávky, vlaková nádraží, čekárny, nemocnice, obchody, ale i v domovech, kde se lidé často hádají, mají mezi sebou špatné vztahy, nebo kde jsou lidé těžce nemocní. Velmi silné psychosomatické pole vznikne také tam, kde zemře nějaký člověk nebo kde se stala nějaká tragédie. Pokud se tato energetická pole neodstraní, velmi silně působí na lidi, kteří žijí v tomto prostoru. Při spuštění tohoto programu se do dvaceti sekund vyčistí prostor v dosahu 12 m od přístroje. Opakované čištění potom probíhá automaticky co půl hodiny. Kromě toho dokáže tento program vyčistit negativní energii z nábytku, pevných předmětů, kůže i oblečení.

Druhá generace přístroje ZONOSTABIL plus obsahuje navíc energo-holografickou pyramidu. Po spuštění vznikne energetická pyramida s frekvencí bílé barvy, velikosti základny 3x3m, intenzity 50%. Přístroj se pak nachází přesně ve středu základny. Pokud přiložíme z druhé strany přístroje na určitou vybranou veličinu a plošku prst (barva, velikost, intenzita) a podržíme ho na ní 10 vteřin, nastaví se ihned nové parametry. Nastavená 50% intenzita odpovídá normální intenzitě běžné pyramidy. Můžeme ji využít k relaxaci, meditaci, doplnění energie i léčení příslušnými barvami. Dobu pobytu kontrolujte, aby nedošlo k přebití organismu, což se může projevit nevolností, točením hlavy atd. To je u každého člověka je to individuální. Při nastavení na 100% intenzity je doporučená doba asi 40 minut.

Zonostabil plus: 6 909,-Kč

Info o prodeji přístroje vám ráda sdělím.

Čištění prostor od negativních energií, které můžete použít sami:

Ti, co u mě absolvovali kurz Reiki 2, umí čistit prostory od negativních energií (ne práci s duchy a s magií). Použijte to, co jsem vás učila.

 Použití svíček. Oheň spaluje negace velmi dobře, tak že doporučuji zapálit svíčku občas v každé místnosti domu/bytu. Ideální je úplněk, kdy jsou jeho energie silné. Po úplňku vše lépe odchází a uvolňuje se.

 Aromatické lampy, vonné tyčinky. Nejen, že mohou příjemně provonět byt, ale také jej čistit. Pro silnější čištění je vhodná šalvěj, nebo citron. Pozor na alergie. Vůně prosím moc nekombinujte, z mnoha vůní se stává smrad.

 Drahé kameny. Doporučuji je umístit na parapety oken, do rohů místnosti, k PC, nebo na stůl do misky. Nezapomeňte kameny pravidelně čistit ve vodě se solí a potom je znova nabít pomocí Reiki, nebo na sluníčku.

 Sůl. Ta čistí prostor silně. Doporučuji po úklidu vložit misky se solí (2-3 lžíce) do rohů místnosti a nechat je 24 hodin působit. Potom sůl vysypte a vyhoďte. Ne, abyste ji používali v kuchyni.

 Květiny. Čistí prostory, ale pozor, do ložnice nedávejte rostliny s mečovitým tvarem listů. Ty rozbíjí energie, a to se pro ložnici, kde máte odpočívat, nehodí. Tyto kytky (mečovité listy) milují negace, tak že se hodí do čekáren, na chodby, do ordinací, nebo tam, kde se lidé hádají. Zde tyto kytky dobře porostou, negace je živí.

 Sošky. Umístěte drobné sošky do místností tak, aby jejich oči koukaly směrem ke dveřím. Budou vás chránit a odrážet negace, které přichází z venku.

 

Příklad z praxe 1

Jednoho dne volala kamarádka, která nikdy na duchy moc nevěřila a s pláčem popisovala, že má doma „něco", co ji straší. Večer, když si lehne do postele, tak 2-3x za noc na ní "něco" skočí a dusí jí to.

Znám ji už 20 let: Vím, že se jen tak něčeho nelekne, dřív pracovala v restauraci a je dost realistická. Bylo mi jasné, že je na dně. Řekla mi, že už u ní před týdnem byl někdo, kdo odvádí duchy, ale „ono“ to tam je stále.

Už měsíc spí v obýváku na sedačce, do ložnice se neodváží. Hřmot slyšela i její vnučka, která u ní o víkendu přespává. Před týdnem si její syn přivezl nějaké věci, protože se stěhuje a nemá je kam dát. Naplnili tedy ložnici pár balíky. V noci se začal z ložnice ozývat hřmot, balíky byly ráno rozházené. „Jí“ se to opravdu nelíbilo. Kamarádka nevěděla, co má dělat, dokonce uvažovala, že bude spát v hotelu.

Znám ten byt, tak jsem se na dálku napojila a podívala se, co tam ruší. Byla to "Ona". Byla to duše, které se u kamarádky zalíbilo. Přišla do bytu s nějakou návštěvou (byla to přivtělená duše někoho jiného), a tak se jí tam líbilo, že si obsadila ložnici. Byla to zemřelá paní, které se hned po smrti rodina vrhla na majetek. Všechny věci, které měla ráda, vyhazovali a hádali se o peníze, které po ní zbyly. Bylo jí to tak líto, že nestihla odejít do světla.

Promluvila jsem si s ní a odvedla ji do světla. Bylo nádherné vidět, jak její světélkující duše odchází.

V bytě je nyní klid a kamarádka říká, že mi to nikdy nezapomene, že už myslela na Bohnice.

 Příklad z praxe 2

Mladý pár si pronajal domeček a nastěhovali se. I když se jim dům líbil, nemohli tam spát, po čase se začali hádat, cítili se unavení. Když jsem do domu na jejich pozvání přišla, všechno se zdálo v pořádku, až po vstupu do ložnice se mi zhusila kůže po celém těle. Tady byly silné psychosomatické energie bývalých nájemníků. Ani nechci domyslet, co se tam dělo.

Pročistila jsem dům, pendlem si zjistila jak postupovat.

Tři dny museli pálit určitý počet svíček na určitých místech v místnosti. Nejhorší byl prý třetí den, kdy z ložnice cítili takový puch, že tam tu noc ani spát nemohli. Doporučila jsem jim ještě nějaké drobné úpravy, a od té doby jsou v pořádku. Paní dokonce otěhotněla a čekají miminko.

Nahoru