Hvězda Isis - Sírius

Naladění do této energie vám pomůže k povznesení vašeho Světla v duchovním srdci i ve vašem vědomí.

Nejdříve získejte dvě přípravná zasvěcení

  • Posílení jemně-hmotného těla, které zpevňuje a pročišťuje.
  • Naladění anti-okouzlení, které rozptyluje iluze.

Tři kroky – zasvěcení provedené během tří týdnů

1. týden

Zasvěcení pro posílení jemně-hmotného těla. Najděte si klidné místo a ověřte si, zda vaše srdce a mysl jsou skutečně ochotny přijmout toto zasvěcení.

2. týden

Přijměte naladění anti-okouzlení. Postupujte, jako u předchozího zasvěcení a v prosbě užijte slova "naladění anti-okouzlení"

3. týden

Přijměte zasvěcení Hvězdy Isis. Ponořte se do svého tichého vnitřního prostoru a pozorujte se, jak vstupujete do velké pyramidy. Na stěnách pyramidy vidíte Hvězdu Isis ... osmicípou hvězdu.

Zasvěcení Hvězdy Isis - Siria pro rozvíjení univerzální lásky
Pro realizaci této univerzální úrovně vědomí je třeba důkladného uzemnění. Uzemněním se spojujeme s Matkou Zemí.

Tento stav bytí se také vztahuje k následujícím sedmi aspektům.

1. aspekt se vztahuje k prvnímu paprsku:
Úplné sloučení osobní a Boží vůle.

2. aspekt se vztahuje k druhému paprsku:
Bezpodmínečná láska ke všemu stvoření.

3. aspekt se vztahuje ke třetímu paprsku:
Jednota bytí a konání - činy člověka realizují Boží plán ve fyzickém světě.

4. aspekt se vztahuje ke čtvrtému paprsku:
Harmonizace - jak vnitřní harmonie osobního bytí, tak vnější harmonie mezi člověkem a ostatními ve všech částech společnosti.

5. aspekt se vztahuje k pátému paprsku:
Být uzemněný a disponovat praktickým pochopením.

6. aspekt se vztahuje k šestému paprsku:
Víra, že Boží království může být manifestováno zde na Zemi.

7. aspekt se vztahuje k sedmému paprsku:
Spojení ducha a hmoty uvnitř sebe.

Hvězda Isis se soustřeďuje především na otevření srdeční čakry
- schopnosti dávat a přijímat lásku.

Každý z nás byl v životě citově raněn. Aby se srdeční čakra více otevřela, je třeba tato zranění pojmenovat a vyléčit. Energie Hvězdy Isis se starají o péči, lásku a vědomí sounáležitosti.

Přípravné zasvěcení pro posílení jemně-hmotného těla a naladění proti okouzlení jsou trvalá a není třeba je opakovat.

Pro koho je zasvěcení vhodné

Pro ty, kteří mají problém na srdci, Hvězda Isis bude o vaše zraněné srdce pečovat a léčit jej.

Informace pro zasvěcení

Po dohodě obdržíte skripta a provedete samozasvěcení v kteroukoliv denní, nebo noční dobu dle vašeho uvážení.

Zasvěcení do Hvězdy Isis je zdarma pro každého, kdo u nás již absolvoval nějaké zasvěcení na dálku.

Nahoru