Egyptská kartuš (egyptian cartouche)

Egyptská kartuš (egyptian cartouche) je zasvěcení do egyptské magie. Cartouche sjednocuje archetypální energie jednotlivých božstev, které byly typické pro starověký Egypt (Osiris, Isis, Horus, Bastet, Thovt, Hathor, Ptah, Anubis, Nebthet, Maat atd.). Naučíte se poznávat jednotlivá božstva egyptského panteonu, egyptské symboly a některé hieroglyfy.

Součástí kurzu je zasvěcení 25 iniciačních karet, tj. celkem 25 zasvěcení do starověkých typických univerzálních symbolů Egypta. Mohou se tak zvýšit vaše léčitelské schopnosti.

Zároveň s Egyptskou kartuší obdržíte zasvěcení - iniciací Yod, což je speciální zasvěcení, které otevírá srdeční čakru. Symbol YOD pomáhá vyvolat z hlubin vaší osobnosti duchovní schopnosti, které jsou utkvělé a skryté ve vašem nitru a které je potřeba ve vás aktivovat.

Všech 25 zasvěcení vám umožní zvýšit úroveň duchovního rozvoje. Starověké egyptské symboly zobrazené na kartách zachycují síly a energie, které řídí vesmír. Karty se mohou použít k meditacím, věštění (místo Tarotu), k léčení a k magickým účelům, nebo jako talisman. Karty vás ochraňují a ukazují směr duchovní cesty. Každý Bůh/Bohyně je představitelem určitého archetypu a nositelem daných schopností a úkolů.

Po iniciaci obdržíte 25 karet se staroegyptskými symboly, které jsou zasvěcené zároveň s vámi a speciálně pro Vás.

Zasvěcení probíhá na dálku.

Skripta a certifikát obdržíte e-mailem. Karty poštou.

Pro koho je zasvěcení vhodné

Do Egyptské kartuše může být zasvěcen již absolvent kurzu Reiki 2.

Cena a platba:

Typ:

Cena:
Uživatel Egyptské kartuše dálkové zasvěcení včetně osobně zasvěcených karet 2500,-Kč
Mistrovský stupeň - zasvěcení na dálku 2500,-Kč
moji klienti, kteří u mě absolvovali Reiki 1 a Reiki 2 + kterékoli jiné zasvěcení mají 1. Stupeň Kartuše za 2000,-Kč (včetně karet)

Při platbě na účet dejte jako variabilní symbol vaše telefonní číslo. Číslo účtu:

Fio banka, č.ú.: 2500353733/2010

Podívejte se jak vše funguje ZDE

Nebo na otázky klientů a odpovědi k daným tématům ZDE

Informace pro zasvěcení

Po dohodě budete zasvěceni v kteroukoliv denní, nebo noční dobu ve vzájemně stanoveném čase. Objednávky prosím telefonicky, stačí prozvonit, zavolám vám zpět. Další informace o zasvěcení na dálku najdete v sekci Zasvěcení na dálku.

Nahoru